Ιδιωτικότητα

Tα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή.
Στο Nx2 Development δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών μας

Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται με μέγιστη ασφάλεια, σε κρυπτογραφημένο και ασφαλές περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SSL.
Xειρισμός & Προστασία

Η προστασία και ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου nx2.gr διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου περί προστασίας των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Συλλογή Δεδομένων
Η Nx2 Development δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από χρήστες που απλώς περιηγούνται στον ιστότοπό της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Nx2 Development είναι αυτά που καταχωρεί ο χρήστης/επισκέπτης με δική του βούληση, για λόγους επικοινωνίας με την Nx2 Development. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies για στατιστικούς λόγους και μέρος των προτιμήσεών σας ενδέχεται να αποθηκευτεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εμπειρία πλοήγησης.
Σκοπός
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης/πελάτης στην ιστοσελίδα nx2.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Nx2 Development για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων, προσφορών και απάντησης σε ερωτήσεις του χρήστη/πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Nx2 Development δεν θα δημοσιοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει κανένα από τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που εμπιστεύονται οι πελάτες της.